Hällristning L1955:3783, Gamleby 632 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3783
Foto av Hällristning L1955:3783
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 5x1,5 m (NV-SÖ), bestående av följande 2 förekomster:
Hällristning, 1,5x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 djur, 2 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 11-21 cm l alla helt uthuggna varav 1 med bemanningsstreck. Djuret är 13 cm l, konturhugget och fyrbent. Fragmenten är 6-7 cm l och består av prickhuggna linjer. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i SV-sluttande hällsvacka.
3 m NV om denna är: Hällristning, bestående av 1 skepp?, 20 cm l och helt uthugget. Intill skeppet finns även några prickhuggningar. Belägen på VSV-sluttning av hällen.
(Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.87366
Longitud: 16.44151
Lämnings-ID: L1955:3783
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 632
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3783