Hällristning L1955:3751, Gamleby 624 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3751
Foto av Hällristning L1955:3751
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,6x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp och 5 fragment.
Skeppen är 15-27 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av dubbellinjetyp och fragmentariskt samt 2 helt uthuggna. Fragmenten är 7-11 cm l. Belägen på brant SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ängsmark vid gårdsplan.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.879999
Longitud: 16.434707
Lämnings-ID: L1955:3751
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 624
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3751