Hällristning L1955:3743, Lofta 613 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3743
Foto av Hällristning L1955:3743
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,6x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 7 skålgropar.
Skeppet är 58 cm l och av enkellinjetyp. Fragmentet är 7 cm l. Av skålgroparna är 6 runda, 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj; 1 är avlång, 5x3 cm och 1 cm dj. Belägen på hällkant mot Ö.
5 m NV om hällristningen är ytterligare 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3132-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

5 m SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.909745
Longitud: 16.437378
Lämnings-ID: L1955:3743
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 613
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3743