Hällristning L1955:3729, Gamleby 622 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3729
Foto av Hällristning L1955:3729
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,8x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 obestämbar figur, 1 uthuggen yta och 1 skålgrop.
Skeppen är 16-30 cm l, 2 av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp. Den obestämbara figuren är 10x6 cm. Den uthuggna ytan är 5x12 cm. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten låg hällrygg. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesbacke.

19 m NO om hällristning Objekt 406.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.874725
Longitud: 16.445467
Lämnings-ID: L1955:3729
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 622
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3729