Hällristning L1955:3712, Gamleby 498 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3712
Foto av Hällristning L1955:3712
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,9x0,3 m (VNV-OSO) bestående av 1 skepp och 11 skålgropar. Skeppet är 40 cm l och av dubbellinjetyp.
Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på hällavsats mot SV. Påträffad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

15 m NNO om objekt 306.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.896738
Longitud: 16.392541
Lämnings-ID: L1955:3712
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 498
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3712