Hällristning L1955:3708, Gamleby 614 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3708
Foto av Hällristning L1955:3708
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av följande 3 förekomster:
Hällristning (A), 2,2x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 3 fragment samt obestämbara prickhuggningar.
Skeppen är 28-51 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav 1 har spant. Fragmenten är 4-10 cm l. Belägen i botten av hällränna.
2,5 m SÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skepp, 20 cm l, av enkellinjetyp, fragmentariskt Belägen i samma hällränna.
5,3 m Ö om hällristning (B) är: Hällristning (C), bestående av 1 skepp, 16 cm l, helt uthugget och med bemanningsstreck. Belägen på brant NÖ-sluttande häll.
(Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

Hällristning (A) är 15 m NÖ om Raä nr: Gamleby 613, hällristning (E).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.87498
Longitud: 16.4448
Lämnings-ID: L1955:3708
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 614
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3708