Hällristning L1955:3703, Gamleby 617 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3703
Foto av Hällristning L1955:3703
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x0,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp och 1 fragment.
Skeppen är 20-42 cm l, 5 av dubbellinjetyp varav 4 med bemanningsstreck därav 1 med lurblåsare, 1 skepp är av enkellinjetyp. Fragmentet är 4 cm l. Belägen på låg hällrygg. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:4 m NV om Raä nr: Gamleby 616, hällristning (H).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.875029
Longitud: 16.445179
Lämnings-ID: L1955:3703
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 617
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3703