Hällristning L1955:3692, Gamleby 495 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3692
Foto av Hällristning L1955:3692
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x1,2 m (NNO-SSV), bestående av 1 skepp, 1 spiral, 2 fragment och 32 skålgropar. Skeppet är 50 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Spiralen är 23 cm i diam. Fragmenten är 11-12 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

13 m SO om objekt 306, 10 m NNO om hushörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.896606
Longitud: 16.392594
Lämnings-ID: L1955:3692
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 495
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3692