Hällristning L1955:3486, Lofta 547 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3486
Foto av Hällristning L1955:3486
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 1,5x0,7 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 skepp och 5 skålgropar.
Skeppet är 45 cm l och av enkellinjetyp.
Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj.
Belägen på plan hällyta.
S om ristningen finns en större brandskada. (RAÄ dnr 326-1060-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme i betesmark.

8 m V om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.918017
Longitud: 16.465458
Lämnings-ID: L1955:3486
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 547
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3486