Hällristning L1955:3199, Lofta 520 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3199
Foto av Hällristning L1955:3199
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 7x3 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsförekomster.
Hällristning (1), 5,4x2,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 fragment och 34 skålgropar.
Skeppen 48-65 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 8-10 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på stor NÖ-sluttande häll.
1,6 m SÖ om hällristning (1) är:
Hällristning (2), 0,1x0,1 m, bestående av 2 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällkant mot sydöst.
(Raä dnr: 321-2782-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

11 m V om åkerkant på en punkt 35 m SSV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.94095
Longitud: 16.435979
Lämnings-ID: L1955:3199
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 520
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3199