Hällristning L1955:3191, Lofta 514 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3191
Foto av Hällristning L1955:3191
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 4x1 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 hällristnings förekomster.
Hällristning (1), 1,1x0,8 (Ö-V), bestående av 1 skeppslinje och 4 skålgropar.
Skeppslinjen är 22 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på avsats och sluttning mot sydväst.
2,1 m NNV om hällristning (1) är:
Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot sydväst.
(Raä dnr: 321-2782-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesbacke.

18 m NNÖ om hällristning Raä nr 498.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.94042
Longitud: 16.43444
Lämnings-ID: L1955:3191
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 514
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3191