Hällristning L1955:2600, Gamleby 468 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:2600
Foto av Hällristning L1955:2600
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 3x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av följande 2 förekomster:
Hällristning, 1,2x0,9 m (N-S), bestående av 4 fotsulor, 5 fragment och 1 skålgrop.
Fotsulorna är 15-30 cm l och 9-13 cm br, samtliga konturhuggna varav 2 parställda. Fragmenten är 9-28 cm l. Skålgropen är 2 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll.
1,8 m Ö om denna är: Hällristning, bestående av 1 fragment, 10 cm l. Belägen på SV-sluttande häll.
Ristningarna är extremt grunt huggna i kvartsithäll. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning, 1x1 meter stor, bestående av 4 fotsulor varav 2 i par med tvärgående streck. Figurerna är mellan 0,3 - 0,4 meter långa. De är knackade i kvartsitberg och figurerna syns endast som vita punkter och fält. De är utan relief. (RAÄ dnr 326-2939-2008).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sluttande hällmark. Hagmark med inslag av lövträd och enbuskar.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.86893
Longitud: 16.453761
Lämnings-ID: L1955:2600
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 468
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:2600