Hällristning L1954:8452, Ljungby 114:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Hällristning L1954:8452
Foto av Hällristning L1954:8452
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

För äldre beskrivning se skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska undersökningar som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Ljungby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.842728
Longitud: 13.929054
Lämnings-ID: L1954:8452
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 114:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:8452