Hällristning L1953:9307, Angelstad 314 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Hällristning L1953:9307
Foto av Hällristning L1953:9307
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 2,7 x 1,2 m (N-S) bestående av 3 fotsulor, 1 ringfigur, 1 obestämbar figur/uthuggen yta, 1 rännformad fördjupning, 9 rännor och 48 älvkvarnar. Fotsulorna är 17-19 cm långa, 7 cm breda samt helt uthuggna. Ringfiguren är 6 cm diam med ett "näbbformat" utskott. Den uthuggna ytan är 10x11 cm och belägen i ett av hällens hörn. Den rännformiga fördjupningen är 31x4 cm och 1 cm djup. Rännorna är 3-15 cm långa, 1 förbinder en fotsula med en älvkvarn, 1 sammanbinder 2 älvkvarnar, 2 utgår ifrån älvkvarnar. Av älvkvarnarna är 45 runda, 3-13 cm diam och 0,5-4 cm djupa, 3 är avlånga 9-17 cm långa, 4-5 cm breda och 0,5-1,5 cm djupa. Belägen på krönet av uppstickande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Angelstad socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i åker.

Belägen mitt på ett mindre impediment i åker och 30 m SV om åkerhörn vid vägen strax N om Brostorpet

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Angelstad socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.867235
Longitud: 13.795201
Lämnings-ID: L1953:9307
Riksantikvarieämbetets ID: Angelstad 314
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Angelstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:9307