Hällristning L1953:8849, Ör 124 i Växjö, Kronoberg
Foto av Hällristning L1953:8849
Foto av Hällristning L1953:8849
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,1x1,3 m (Ö-V), bestående av 17 fotsulor, 1 spårstämpel, 1 ramfigur, 19 obestämbara figurer och 34 älvkvarnar.
Fotsulorna är 14-26 cm l och 7-15 cm br. Samtliga är konturhuggna. 10 är parställda varav 8 sammanhuggna, därav 3 med sandalband. 1 fotsula har tår. Några är fragmentariska.
Ramfiguren är 17x10 cm och fiskbensmönstrad.
De obestämbara figurerna, vara 1 är likt en "stav" är 10x13 cm, 3 obestämbara är 8-27 cm l och 8-13 cm br, samt 15 är fragment 5-22 cm l.
Älvkvarnarna varav 33 är runda, 2-4 cm diam och 0,5 cm dj, samt 1 är avlång 6x4 cm och 0,5 cm dj. Belägen på V-sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ör socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttande häll i hagmark.

20 m V om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Ör socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.027222
Longitud: 14.653346
Lämnings-ID: L1953:8849
Riksantikvarieämbetets ID: Ör 124
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Ör
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:8849