Hällristning L1953:3837, Tjureda 163:3 i Växjö, Kronoberg
Foto av Hällristning L1953:3837
Foto av Hällristning L1953:3837
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,9 x 0,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 fotsulor och 7 älvkvarnar. Fotsulorna är 17-26 cm långa och 6-9 cm breda, konturhuggna med sandalband och parvis sammanhuggna till 3 stycken ringkorsliknande figurer. Av älvkvarnarna är 6 runda, 3-4 cm diam och 0,5 cm djupa, medan 1 är avlång och böjd, 7 x 3 cm stor och 0,5 cm djup.
Belägen på svagt N-sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tjureda socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

3,8 m NNV om RAÄnr 163:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tjureda socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.986792
Longitud: 14.747744
Lämnings-ID: L1953:3837
Riksantikvarieämbetets ID: Tjureda 163:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Tjureda
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3837