Hällristning L1953:3289, Tjureda 185:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Hällristning L1953:3289
Foto av Hällristning L1953:3289
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,6 x 0,3 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 fotsula och 6 älvkvarnar. Fotsulan är 14 x 5 cm stor och helt uthuggen. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på på hällkant mot ÖSÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tjureda socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i betesmark.

32 m NÖ om åkerkant (på en punkt 70 m SSÖ om åkerhörn).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tjureda socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.98816
Longitud: 14.753051
Lämnings-ID: L1953:3289
Riksantikvarieämbetets ID: Tjureda 185:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Tjureda
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3289