Hällristning L1953:3148, Tjureda 197:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Hällristning L1953:3148
Foto av Hällristning L1953:3148
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning på block, 1,4 x 0,8 x 0,6 m stort, bestående av 1 fotsula och 2 älvkvarnar. Fotsulan är 19x8 cm stor och helt uthuggen. Älvkvarnarna är 6 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägna på blockets NÖ-sluttning. Blocket är sprucket.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tjureda socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av bergklack. Skogsmark.

Blocket är beläget i N-kanten av gravröse, RAÄnr 88:1

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tjureda socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.052593
Longitud: 14.824402
Lämnings-ID: L1953:3148
Riksantikvarieämbetets ID: Tjureda 197:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Tjureda
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3148