Hällristning L1953:2692, Växjö 168:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Hällristning L1953:2692
Foto av Hällristning L1953:2692
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x1,1 m (N-S), bestående av 1 fotsula, 1 ringkors, 3 ormvindlingar, 8 obestämbara figurer, 3 fragment och 5 skålgropar.
Fotsulan är 15x5 cm och helt uthuggen. Ringkorset är 17x13 cm och är något rektangulärt i formen. Ormvindlingarna är 22-34 cm l varav två är kopplade till obestämbara figurer. De obestämbara figurerna är 14-28 cm l och 5-21cm br. Fragmenten är 5-9 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på en östsluttande häll med stenparti. (031-2784-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Växjö socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Villatomt.

NV-kant av gräsmatta.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Växjö socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.899408
Longitud: 14.808329
Lämnings-ID: L1953:2692
Riksantikvarieämbetets ID: Växjö 168:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Växjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:2692