Hällristning L1952:55, Söraby 224 i Växjö, Kronoberg
Foto av Hällristning L1952:55
Foto av Hällristning L1952:55
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, undersökt och borttagen, bestående av två skepp, belägna inom gravfältet, Söraby 11:1. Det ena skeppet var beläget på jordfast block i den rektangulära stensättningen. Skeppet var 18,5 cm l, av enkellinjetyp. Ca 10 m N härom var ytterligare ett skepp, beläget på undersidan av en av klumpstenarna i den ovala domarringen. Skeppet var 16 cm l, av enkellinjetyp. Påträffade i samband med arkeologisk slutundersökning år 1999 (RAÄ dnr 321-3025-2005).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Söraby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Söraby socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.996088
Longitud: 14.858125
Lämnings-ID: L1952:55
Riksantikvarieämbetets ID: Söraby 224
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Söraby
Riksantikvarieämbetets information: » L1952:55