Hällristning L1946:5577, Åre 397:1 i Åre, Jämtland
Foto av Hällristning L1946:5577
Foto av Hällristning L1946:5577
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åre socken i Åre kommun (Jämtlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Åre socken eller Åre kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.388874
Longitud: 12.904701
Lämnings-ID: L1946:5577
Riksantikvarieämbetets ID: Åre 397:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jämtland
Kommun: Åre
Socken: Åre
Riksantikvarieämbetets information: » L1946:5577