Hällristning L1946:2996, Offerdal 1:1 i Krokom, Jämtland
Foto av Hällristning L1946:2996
Foto av Hällristning L1946:2996
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 8x3 m (Ö-V), bestående av 19 figurer, fördelade på 3 grupper, här beskrivna från V mot Ö.
Grupp 1a (Hallström A1) består av 1 djurfigur och 1 spårstämpel.
Djurfiguren (sannolikt älg) är 46 cm l (VNV-ÖSÖ) och 34 cm h, konturtecknad. Linjerna är 2-3 cm br och 0,2-0,5 cm dj, prickhuggna med ojämna kanter och flackt U-formad profil. Två enkla ben, markerad ryggpunkt samt från huvudet utgående en 7 cm l och 2,5-3 cm br linje. Uppmålad.
Spårstämpeln (av älg) är 12 cm l och 9,5 cm br och består av 1 par klövar med klöven helt utknackade. Ristningen är 0,2-0,3 cm dj och utförd medelst prickhuggning. Uppmålad.
Grupp 1b (Hallström A2), belägen 1,2 m NÖ om grupp 1a och på krönet av hällen, består av 1 obestämbar figur, 24 cm l (VNV-ÖSÖ) och 14,5 cm br, konturtecknad. Linjerna är 0,5-1 cm br och 0,1-0,2 cm dj, prichuggna. Figuren bildar närmast en rektangel (med öppen kortsida i V, rundade hörn i Ö samt en 12 cm l, tvärgående linje 8,5 cm V om den Ö änden). Endast Ö delen är uppmålad.
Grupp 1c (Hallström A3), belägen 3 m Ö om nr 1b och på svagt NÖ-sluttande häll, består av 1 djurfigur, 1 människoliknande figur, 4 spårstämplar av älg samt 10 fotsulor.
Djurfiguren (sannolikt älg), är 53x36 cm (VNV-ÖSÖ), konturtecknad. Linjerna är prickhuggna, 1,5-2,5 cm br och 0,2-0,5 cm dj. Enkla benpar, hakskägg och ett horn eller öra. Innanför kroppskonturen, i främre delen av kroppen, är en oval prickhuggning, 4x2,5 cm och 0,2 cm dj. Uppmålad.
Den människoliknande figuren är 40 cm (NNÖ-SSV) och 13 cm br, konturtecknad. Linjerna är prickhuggna, 1-2,5 cm br och 0,1-0,4 cm dj. Figuren är uppbyggd av 3 ojämt formade ovaler med kortsidorna intill varandra, avtagande i storlek från N till S (21x13 cm, 12x11,5 cm rep. 8x5 cm). De N och mellersta "ovalerna" har en kortsida gemensam, den S skjuter in 2 cm i den mellersta. Uppmålad.
De 4 spårstämplarna av älg är parvis ställda och utgör en scen, 61,5x28 cm (NV-SÖ). De V spårstämplarna är 16-16,5 cm l och 9,5 cm br, de Ö är 14,5-15 cm l och 8,5-9 cm br och 0,2-0,3 cm dj. Ristningen är helt uthuggen medelst prickhuggning. Varje spårstämpel utgörs av 1 par klövar med biklövar. Uppmålad.
Fotsulorna bildar en scen, 119x11 cm (VNV-ÖSÖ). De utgör 5 vänsterfötter och 5 högerfötter. Fotsulorna är 8,5-10 cm l, 3,5-4 cm br och 0,2-0,7 cm dj (vanl 0,3 cm dj), helt uthuggna medelst prickhuggning. De Ö fotsulorna utgörs av två parallella fotsulor, härefter följer omväxlande höger-vänster fram till V änden, där serien avslutas med två parallella fotsulor (NNV-SSÖ), övriga VNV-ÖSÖ). De V fotavtrycken är belägna endast 11,5 cm ÖSÖ om ovan beskrivna djurfigur.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Offerdal socken i Krokoms kommun (Jämtlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låga, svagt N- och Ö-sluttande klipphällar intill fors. Skog- och hagmark.

1,4 m ÖSÖ om bro (NNÖ-SSV) och 1-2 m SSV om S stranden av fors (Gördesån).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Offerdal socken eller Krokom kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.560273
Longitud: 13.77934
Lämnings-ID: L1946:2996
Riksantikvarieämbetets ID: Offerdal 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jämtland
Kommun: Krokom
Socken: Offerdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1946:2996