Hällristning L1944:9466, Bred 200:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:9466
Foto av Hällristning L1944:9466
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 3x2 m (N-S) bestående av minst 6 skepp, ca 40 skålgropar och ytterligare några huggna linjer. Skeppen är 1,65, 1,2,0,9, 0,65, 0,5 resp 0,4 m l. Samtliga är dubbellinjiga med uppsvängda för- och akterstävar. De fyra största har bemanningsstreck 30, 20, 15 resp 6. De största har skålgropar? ovanpå två bemanningsstreck näst längst förut och näst längst akterut. Ovanför ett avde övriga är en cirkulär uthuggning ca 6 cm diam. Ett bemanningsstreck är ersatt av en skålgrop på de tre största skeppen. Det näst största har ett svängt utdraget bemanningsstreck - " ? blåsdre"? och ett annat krönt av en skålgrop. De fyra största är delvis fragmentariska pga vittringsskador och släppningar i hällens ytskikt. De tre största skeppen ligger parallellt med det största nederst. Ristningen är mycket välkomponerad. Älvkvarnarna är 2-10cm diam och 0,5-2 cm dj. I spridda grupper på hällen med 11 små samlade i SV delen. Belägen i jordfast VSV-sluttande flyttblock. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bred socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Jordfast flyttblock i V sluttande moränmark med inslag av lera.Åkerimpediment.

4 m Ö om åkerkant och 1 m S om annan åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657604
Longitud: 16.869942
Lämnings-ID: L1944:9466
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 200:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9466