Hällristning L1944:9034, Bälinge 356:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:9034
Foto av Hällristning L1944:9034
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, på rundad berghäll, ca 12x8 m st med lutning åt NNV, bestående av 9 spjutliknande ristningar försedda med en spjutspets. (orientering N 20cg V-S 20cg Ö). Spetsarna är ca 0,4-0,7 mst. De är 1,5-6 m l i sin helhet. (N 18cg V-N 24cg V - S 18cg Ö-S24cg Ö). Spjuten riktas mot N 18cg V-N 24cg V). Spjutspetsarnaär 0,3-0,6 m l och 0,15-0,2 m br, vid basen. Skaftrännorna ca 4 cm br och grunda. Spjutspetsarnas rännor är ca 2 cm br och grunda,för spjutskaften har naturliga isräfflor utnyttjats. På SÖ delenav hällen är en skålgropsförekomst bestående av ca 8 skålgroparinom ett 2,5 m l (NV-SÖ) 1 m br område, de flesta belägna i NV delen. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten berghäll i lermark. Åkerholme.

Intill åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.951006
Longitud: 17.485823
Lämnings-ID: L1944:9034
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 356:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9034