Hällristning L1944:8357, Boglösa 373:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8357
Foto av Hällristning L1944:8357
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,8x1 m (Ö-V) med 1 skepp och 1 människofigur. Skeppet är 37 cm l, beläget 1 m från hällens kant mot V. Människofiguren är 22 cm l. Grund, vittrad ristning i mot Ö svagt sluttandehäll. Moränbunden betesmark. 510 m S-SSÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1, 35 m VSV om ny åkerkant och 35 m S om hörn av betesåker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö sluttande berghäll i Ö kanten av flack moränhöjd och invid dalgång (N-S) i Ö. Barrskog.

38 m 245cg om åkerhörn och 30 m 280cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609229
Longitud: 17.163363
Lämnings-ID: L1944:8357
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 373:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8357