Hällristning L1944:8350, Boglösa 239:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8350
Foto av Hällristning L1944:8350
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning,6 ,1x2 m (N-S) med skepp och ca 25 älvkvarnar. Skeppen är 28 och 32 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplandshällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergsrygg (NV-SÖ) i svagt SV sluttande moränmark, mot moränslätt och grund dalgång (Ö-V) i S. Hagmark, invid lövskog.

22 m 340cg NV hörnet av lada.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615004
Longitud: 17.159824
Lämnings-ID: L1944:8350
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 239:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8350