Hällristning L1944:8347, Boglösa 372:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8347
Foto av Hällristning L1944:8347
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med 1 skepp, ofullständigt, 63 cm l. I låg häll. 9 m V om 1: 2) Älvkvarn, 5 cm diam och 0,5 cm dj. I låg häll. Moränbunden betesmark. 560 m SSV manbyggnaden på Ibacka 1:1, 60 mNNV om moränhörn mot betesåker, 13 m VSV om betesåker och 20 m VSV om åkerkant. Rev 1980: Ristningarna identifierade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flacka berghällar i Ö kanten av flack moränhöjd, invid dalgång (N-S) i Ö. Barr och lövskog samt hagmark.

1) 20 m 280cg åkerkant, samt ca 80 m S åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.608733
Longitud: 17.163695
Lämnings-ID: L1944:8347
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 372:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8347