Hällristning L1944:8339, Boglösa 361:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8339
Foto av Hällristning L1944:8339
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5,8x3,6 m (N-S) med ca 10 skepp och 13 älvkvarnar 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 26-62 cm l, gruntrist ade. 1 skepp är försänkt. I översida och mot NÖ sluttandedel av större berghäll. I SÖ delen är 1 sipyta, ca 4 m l (NÖ-SV)och 0.2 - 0.3 m br, delvis svagt hålformad. Belägen i den brantaNÖ - sluttningen. 11,6 m NV om 1är:2) Hällristning med 1 skepp, 47 cm l, försänkt. I ovansida avsamma häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten bergrygg (NV-SÖ) i mycket flack moränhöjd. Tomtmark.

1) 16 m N landsväg och 19,6 m SÖ boningshus. 2) 8,2 m SÖ boningshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.59688
Longitud: 17.169421
Lämnings-ID: L1944:8339
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 361:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8339