Hällristning L1944:8311, Boglösa 312:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8311
Foto av Hällristning L1944:8311
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,45x2,3 m med 2 skepp, 1 djurfigur, 1 oval figuroch 9 älvkvarnar. Skeppen är 52 och 59 cm l. Den ovala figuren är45x41 cm. Djurfiguren är 17 cm l. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. Hagmark. 235 m SV om manbyggnaden på Rickeby 3:6, 85 m NV om åkerhörn och 17 m SV åkerkant. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och NÖ kant av bergrygg i NÖ delen av moränrygg. Hagmark.

17 m SV åkerkant och 17 m 260cg gräns mellan två åkerytor, samtca 85 m 245cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.603949
Longitud: 17.136163
Lämnings-ID: L1944:8311
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 312:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8311