Hällristning L1944:8310, Boglösa 161:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8310
Foto av Hällristning L1944:8310
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 8x1,9 m (NNV-SSÖ) med ca 12 skepp, 1 ring, 1 spiralliknande figur och 27 älvkvarnar. Skeppen är 20-42 cm l, delvisgrunt ristade. 2 skepp överkorsar varandra. Ringen är 12 cm diam,grunt ristad. Den spiralliknande figuren är 36 cm st. Älvkvarnarna är 4-11 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot NÖ sluttande del av bergrygg. Moränhöjd i hagmark. 400 m NV om Boglösa 1:4, 4:1, 5:1, 10:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttande berghäll i NÖ änden av moränhöjd och invid dalgång(NNV-SSÖ) i Ö. Hagmark.

33 m VSV åker och 26 m SSÖ kraftledning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598939
Longitud: 17.172314
Lämnings-ID: L1944:8310
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 161:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8310