Hällristning L1944:8296, Boglösa 250:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8296
Foto av Hällristning L1944:8296
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,7x1,7 m (Ö-V) med 7 skepp, varav 4 osäkra, 1 människofigur och 1 älvkvarn. Skeppen är 35-70 cm l. Vid ett av skeppen står en 30 cm hög människofigur. I häll. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Ej säkert återfunnen 1980. I angiven häll k n dock ristningar finnas. Den ärslät och starkt genomdragen av isräfflor. Hällen bär spår av attha varit frilagd för ett par decennier sedan (Kjellén). Mossa ochfröna endast delvis borttaget vid fuktig väderlek. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttande hällparti i sluttning av låg rygg. Skogsmark.

47 m VSV om gränsknä i N kanten av nr 49.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612462
Longitud: 17.168012
Lämnings-ID: L1944:8296
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 250:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8296