Hällristning L1944:8263, Boglösa 288:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8263
Foto av Hällristning L1944:8263
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7,4x2 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och ca 110 älvkvarnar. Skeppet är 74 cm l och har 3 skepplinjer. Älvkvarnarna är 4-21 cm diam och 0,5-4,5 cm dj. I häll. 3,8 m SV om 1: 2) Hällristning, 6,3x2,2 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 1 fotsula, 2-3 ringar och ca90 älvkvarnar. Skeppet är 44 cm 1. Fotsulan är 20 cm l. Ringarnaär 7-10 cm diam och omger älvkvarnar. Älvkvarnarna är 4-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Dessutom finns en oval fördjupning, 30x17 cmoch möjligen en ofullständig djurfigur. 20 cm l. I bergrygg. Långsträkt åkerholme, 260 m SSV om manbyggnaden på Utmyrby 1:5, 18 mVSV om åkerkant, 140 m SSÖ om SÖ hörnet av smedja och 200 m SSVom sämre brukningsväg. Känd i orten som offerhäll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och kant av lågsträkt mindre bergrygg (NNV-SSÖ) N-SÖ om denna är vidsträckt grund dalgång (NV-SÖ).

1) 18 m 260cg åkrkant och 20 m 80cg hörn i åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.578812
Longitud: 17.198715
Lämnings-ID: L1944:8263
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 288:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8263