Hällristning L1944:8262, Boglösa 167:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8262
Foto av Hällristning L1944:8262
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2x1,2 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppet är 22 cm l, grunt och otydligt ristat. Älvkvarnarna är4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. I häll. Gårdsområde, 50 m V om manbyggnaden på Boglösaby 7:2, 11:1, 7 m Ö om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten berghäll i flack moränmark. Dalgång i SV och Ö. Gårdsområde.

3 m NNV om NV hörnet av förrådsbyggnad, 7 m Ö om åkerkant och ca50 m V om manbyggnad Boglösa 7:2, 11:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595247
Longitud: 17.175232
Lämnings-ID: L1944:8262
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 167:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8262