Hällristning L1944:8255, Boglösa 311:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8255
Foto av Hällristning L1944:8255
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 9,5x1,5 m (Ö-V) med 3 skepp, varav 1 osäkert, och5 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 43-107 cm l. I häll. Betesmark. 190 m SÖ om manbyggnaden på Rickeby 3:6, 11m NNÖ om åkerhörn, 9 m NNÖ om sämre brukningsväg och 42,5 m SSö om åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i flack moränmark, i V sluttande ned mot dalgång (NV-SÖ). Hagmark.

13 m 35cg åkerhörn, 10 m N sämre brukningsväg samt ca 45 m SSÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606496
Longitud: 17.137185
Lämnings-ID: L1944:8255
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 311:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8255