Hällristning L1944:8253, Boglösa 166:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8253
Foto av Hällristning L1944:8253
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3x0,4 m (Ö-V) med 2 skepp, 37 och 51 cm l. Detstörre är försett med en 21 cm h "lurblåsare". I brant sluttandedel av häll. Vid omläggning av vägen år 1950 bortsprängdes ett hällparti med ytterligare 3 skeppsbilder, 28-30 cm l. Vid Enköpingsmuseum förvaras nu ett stenblock med ett av dessa skepp samt söndersprängda delar av ett annat. Delen med det hela skeppet förvaras nu vid hällristningsmuseét i Boglösa, gamla skolan. 14 m NV om1: 2) Älvkvarnsförekomst 1,3x0,8 m (N-S) med 6 älvkvarnar. I häll. Vägområde omedelbart NNÖ om landsväg och 75 m V Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant sluttande berghäll mot SV, i flack moränmark. Tomtmark vidväg.

1) 2 m N landsväg och 3 m Ö brukningsväg. 2) 4 m V brukningsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596083
Longitud: 17.174717
Lämnings-ID: L1944:8253
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 166:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8253