Hällristning L1944:8217, Boglösa 299:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8217
Foto av Hällristning L1944:8217
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med 1 skepp, 28 cm l. I krön och i mot V sluttande häll. 7 m NV om 1: 2) Hällristning 15x5,5 m (N-S) med 8 skeppoch 2 älvkvarnar 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 25-75 cml. I häll. Betesmark. 300 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 4. och30 m NV om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghällar i flack mindre moränhöjd, S om flack moränmark och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i N.

1) 30 m 365cg väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611117
Longitud: 17.138075
Lämnings-ID: L1944:8217
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 299:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8217