Hällristning L1944:8213, Boglösa 257:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8213
Foto av Hällristning L1944:8213
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,25x2,1 m (Ö-V) med minst 1 skepp och 31 älvkvarnar. Skeppet är 37 cm l. Älvkvarnarna är 4-11 cm diam och 0,5-4 cmdj. I häll. 10 m SSV om 1: 2) Älvkvarnsyta, 4x2,9 m (Ö-V) med 31älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. Åkerholme. 320 m SSV om boningshuset på Boglösaby 7:2 11:1 och 100 m NV om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i moränslätt, mot dalgång i Ö-SÖ. Åkerimpediment.

1) 6 m SSÖ och 5 m SV åkerkanten. 2) 6 m Ö åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.592879
Longitud: 17.173184
Lämnings-ID: L1944:8213
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 257:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8213