Hällristning L1944:8209, Boglösa 157:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8209
Foto av Hällristning L1944:8209
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x1 m med 2 skepp, 3 fotsulor och 3 älvkvarnar.Skeppen är 30 cm l, det ena ristat över 2 fotsulor. Fotsulorna är 20 cm l. I låg, numera dold häll. Trädgård. 6 m S om SV hörnetav N boningshuset på Rickeby 4:3. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll, närmast helt övermossad och jordövertäckt, i plan moränmark, invid sluttning mot och moränslätt och dalgång (NV-SÖ) i V. Tomtmark och gårdsplan.

6 m S om SV hörnet av N boningshuset på Rickeby 4:3.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.608094
Longitud: 17.130683
Lämnings-ID: L1944:8209
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 157:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8209