Hällristning L1944:8207, Boglösa 148:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8207
Foto av Hällristning L1944:8207
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 10x7 m (NV-SÖ med 6 fotsulor, 1 korsformig figur,1 ring, 35 älvkvarnar och några obestämbara figurer. Fotsulorna,av vilka 5 är i SÖ delen, är 18-25 cm l. Den minsta är försänkt.Den korsformiga figuren är 40x27 cm. 3 korsarmar avslutas med ovala försänkningar, den fjärde med 1 böjd linje. Ringen är 10 cm diam. Älvkvarnarna är 3-10 cm diam och 0,5-3 cm dj. 9 små älvkvarnar bildar liten grupp. I översida av flack häll. Uthusplan. 20 m NV och N boningshuset på Rickeby 4:3, 10 m V om källare och 9 m ÖNÖ om loge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i NNV sluttande moränmark invid moränslätt och dalgångi V. Tomtmark.

4 m Ö om liten väg, 10 m V om källare och 9 m ÖNÖ om loggavel.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.608407
Longitud: 17.13045
Lämnings-ID: L1944:8207
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 148:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8207