Hällristning L1944:8198, Boglösa 346:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8198
Foto av Hällristning L1944:8198
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x1,5 m (NV-SÖ) med 3 fragmentariska, otydliga skepp och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 25-40 m l, delvis osäkra. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. I ganska plan överdelav häll. 310 m SSV om manbyggnaden på Hemsta 2:1, 25 m NNV om åkerhörn och gränshörn, ca 7 m NÖ om otydligt markerad sockengräns och 14 m Ö om kraftledningsstolpe 1:013. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av lägre moränavlagrad bergrygg (NNV-SSÖ) invid dalgång i SV. Hagmark.

28 m NNV åkerhörn och gränshörn, 7 m NÖ sockengräns och 16 m ÖNÖkraftledning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587964
Longitud: 17.147175
Lämnings-ID: L1944:8198
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 346:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8198