Hällristning L1944:8179, Boglösa 310:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8179
Foto av Hällristning L1944:8179
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,25x2 m (Ö-V) med 3 skepp och 3 älvkvarnar, 5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 32-39 cm l. I häll. Betesmark.110 m Ö om Rickeby 4:5, 90 m SSÖ om åkerkant. SpecialinventeringKjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark med berghällar i dagen. I NNV sluttning ned motgrund dalgång (NÖ-SV) Hagmark.

Ca 90 m SSÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609116
Longitud: 17.13598
Lämnings-ID: L1944:8179
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 310:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8179