Hällristning L1944:8172, Boglösa 244:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8172
Foto av Hällristning L1944:8172
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,75x0,3 m (NV-SÖ) med 2 skepp, 50 och 83 cm l. Det mindre försänkt. I häll. 33 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 5,2x2,4 m (NV-SÖ) med 4 skepp, 1 fotsula, 1 oval ring och 2 obestmbara figurer. Det största skeppet är 70 cm l. Fotsulan är 26 cm l,konturristad med tår. Ringen är intill 10 cm diam. I häll. 8 m SÖ om 2: 3) Hällristning, 2,45x0,4 m (NV-SÖ) med 3 skepp, ca 50 cml och 1 obestämbar figur. I häll. Skogsmark. 415 m SSV om boningshuset på Ibacka 1:1. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand:Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttande berghällar i svagt NÖ-Ö sluttande moränmark, invidflack dalgång (N-S) i Ö. Barrskog.

1) 16 m Ö ägogräns och ca 415 m SSV boningshuset Ibacka 1:1 3) 2m 290cg taggtrådsstaket.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610376
Longitud: 17.161935
Lämnings-ID: L1944:8172
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 244:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8172