Hällristning L1944:8171, Boglösa 243:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8171
Foto av Hällristning L1944:8171
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,1-0,4 m (NV-SÖ) med 3 skepp, 28,33 och 85 cm l.I häll. Skogsmark. 250 m SÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1 och 25m ÖSÖ om taggtrådsstängsel (ägogräns). Specialinventering Kjellén och Hyenstrand. Upplands hällristningar 1976. Rev.inv. 1980: Ristningen övertorvad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Närmast plan berghäll i flack moränmark, i flack dalgång åt S och V. Barr- samt något lövskog.

26 m 160cg ägogräns och hörn av taggtrådsstängsel, samt ca 50 m160cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611789
Longitud: 17.162056
Lämnings-ID: L1944:8171
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 243:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8171