Hällristning L1944:8170, Boglösa 266:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8170
Foto av Hällristning L1944:8170
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,2x2,4 m (N-S) med 1 osäker fotsula och 17 älvkvarnar. Älvkvarnarna är 5-8 cm diam och 0,5-3 cm dj. I häll. Betesmark. 300 m SSV om boningshuset på Boglösaby 8:5 och 1 m SSV om åkerhörn. Ristningen har ej med säkerhet kunnat identifieras, men den troliga hällen raserad på fotolartan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll i N-sluttning av moränbundet berg med hällar i dagen. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.590272
Longitud: 17.177885
Lämnings-ID: L1944:8170
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 266:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8170