Hällristning L1944:8141, Boglösa 357:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8141
Foto av Hällristning L1944:8141
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp, grunt ristat, 33 cm l. I plan berghäll, bildande avsats i mot Ö sluttande hällmark. 400 m SÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 14 m SSV om åkerkant och 2 m ÖSÖ om skärvstenshög. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg i flackt småkuperad moränmark. Moränslätt och grund dalgång i V-N. Blandskog.

14 m SSV åkerkant och 2 m ÖSÖ skärvstenshög raä 101:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611317
Longitud: 17.149721
Lämnings-ID: L1944:8141
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 357:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8141