Hällristning L1944:8140, Boglösa 356:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8140
Foto av Hällristning L1944:8140
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,6x0,38 m (NÖ-SV) med 2 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 39-40 cm l. försänkta. Älvkvarnen är 6 cm diam och 0,5 cm dj. I mot Ö svagt sluttande del av låg, något isrepad häll. Moränbunden betesmark. 540 m Ö-ÖNÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 24 m VNV om åkerkant och 4 m S om skiftesgräns. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack något Ö sluttande häll i något ÖSÖ sluttande moränmark motmoränslätt i Ö-S. Hagmark med barr- och lövskog.

29 m 290cg åkerhörn och 4 m S skiftesgräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613172
Longitud: 17.153004
Lämnings-ID: L1944:8140
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 356:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8140