Hällristning L1944:8126, Boglösa 160:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8126
Foto av Hällristning L1944:8126
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 9x6 m (NV-SÖ) med ca 20 skepp, 4 människofigurer,28 djurfigurer, 1 rund, solliknande figur, 1 fotsula, ett 10-talobestämbara figurer och ca 15 älvkvarnar 3-7 cm diam och 0,5-3 cmdiam. Skeppen är 25-70 cm l. Människofigurerna är 20-30 cm l. Djurfigurerna är 10-25 cm l. 9 djurfigurer ordnade i grupp tillsammans med 1 människofigur med uppsträckta armar. 9 andra djurfigurer, tydligen svin, ordnade i grupp. Den solliknande figuren bestårav en fördjupning, 12 cm diam, från vilken 10 fotsuleliknande försänkningar, 8-9 cm l stråla ut. Fotsulan är 30 cm l, försänkt med hälband. Ett par älvkvarnar är förbundna med en böjd ränna, 15cm l. I mot SV sluttande häll. Moränhöjd i hagmark, 400 m NV om Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV sluttande sida av berghäll i N-NÖ sluttning från moränhöjd. IÖ dalgång (NNV-SSÖ). Hagmark.

Ca 48 m VSV om åker och ca 30 m SSÖ om kraftledning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598858
Longitud: 17.172016
Lämnings-ID: L1944:8126
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 160:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8126