Hällristning L1944:8119, Boglösa 248:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8119
Foto av Hällristning L1944:8119
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1x0,5 m (NÖ-SV) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 48 cm l. Älvkvarnen är 6 cm diam och 1 cm dj. I häll. Skogsmark. 270 m SSÖ om boningshuset på Ibacka 1:1 och 100 m SV om sämre brukningsväg. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Rev.inv. 1980: Ristningen övertorvad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten flack berghäll i Ö kanten av flack moränmark och invid delvis sanka ytor i Ö. Flack dalgång (N-S) i Ö. Barrskog.

Ca 370 m 175cg boningshuset Ibacka samt ca 100 m 250cg sämre brukningsväg, samt ca 14 m V om sämre traktorväg, 8 m Ö raä 57.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611322
Longitud: 17.16638
Lämnings-ID: L1944:8119
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 248:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8119