Hällristning L1944:8104, Boglösa 344:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8104
Foto av Hällristning L1944:8104
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,92x1 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp och2 älvkvarnar, 5cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet är 37 cm l, mycket grunt ristat.I mot NÖ svagt sluttande del av låg bergklack. Betesmark. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergklack i NÖ delen av flack moränkulle, med moränslätter iN och SSÖ. Hagmark.

Ca 55 m 75cg om åkerhörn och 32 m 135cg åkerkant, samt 0,5 m ÖSÖblock på hällen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616442
Longitud: 17.156564
Lämnings-ID: L1944:8104
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 344:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8104