Hällristning L1944:8089, Boglösa 335:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8089
Foto av Hällristning L1944:8089
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,8x2,7 m (N-S) med 1 skepp, ca 3 obestämbara figurer, varav 1 sannolikt fotsula och 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och0,5 cm dj. Skeppet är 75 cm l. I mot V sluttande del av bergrygg.Skogsmark. 90 m SSÖ om manbyggnaden på Rickeby 3:4, 28 m Ö om väg och 16 m S om SV hörnet av uthus. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttande del av bergrygg i SV delen av flack moränavlagrad bergsplatå. Skogsmark.

26 m NÖ om väg och 16 m S om SV hörnet av uthus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601855
Longitud: 17.142276
Lämnings-ID: L1944:8089
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 335:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8089